2013/08/24: Pierwszy Otwarty Turniej Tenisa dla Kobiet