2014/11/08: Otwarty Turniej o Puchar Akademii Tenisa OXFORD (kategoria 12-16 lat)